Algemene voorwaarden Sportswearonline

Definities

De volgende termen zijn van toepassing in dit document:

  • “Website” staat voor https://sportswearonline.nl
  • “Gebruiker” staat voor iedereen bedoeld die deze website bezoekt
  • “Inhoud” betekent alle informatie, content, afbeeldingen, video’s en andere gegevens die op de website weergegeven worden
  • “Content” staat voor tekst
  • “Wij” verleend zich voor de eigenaren van de website en medewerkers
  • “a.v.” is een afkorting voor algemene voorwaarden

Acceptatie van de voorwaarden

De gebruiker accepteert de complete algemene voorwaarden wanneer hij/zij de website bezoekt. Indien de gebruiker niet akkoord gaat, wordt de gebruiker verzocht de website te verlaten.

Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van de website mag door gebruikers alleen voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te gebruiken voor commerciële doeleinden. Het is verboden om de inhoud van de website zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te publiceren, te verzenden of op welke manier dan ook beschikbaar te maken.

Intellectueel Eigendomsrecht en copyright

Wij bezitten de intellectuele eigendomsrechten van de website en het materiaal op de website, tenzij anders vermeld. Alle rechten zijn voorbehouden.

Aansprakelijkheidsbeperking

Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik van onze website. De inhoud van deze website wordt geleverd “zoals ze is” zonder enige verklaringen of garanties van welke aard dan ook.

Privacybeleid

Het gebruik van onze website houdt in dat je akkoord gaat met ons Privacybeleid. Deze vertelt hoe wij te werk gaan met de persoonlijke gegevens die via deze website is verzameld.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Wij behouden het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De verantwoording om met regelmaat de laatste versie te bekijken van deze algemene voorwaarden, ligt bij de gebruiker.

Toepasselijk Recht

In overeenstemming met het Nederlands recht zijn deze algemene voorwaarden ontstaan en gemaakt. Eventuele geschillen in verband met deze a.v. worden behandeld door de Nederlandse rechtbank.

Algemene voorwaarden Sportswearonline, versie juni 2023