• Lorem ipsum
   Klik hier om het Privacy Beleid te downloaden als PDF

Heb jij geen Adobe Reader? Klik dan hier om deze te downloaden.

Privacy Beleid Sportswearonline.nl. Onderdeel van Sportswearonline BV. Laatste aanpassing: 28-10-2019

Bedrijfsgegevens
Geregistreerd onder KvK nummer 755 899 82 te Zaandijk.

Bezoekadres
Leonard Bernsteinstraat 34
1544 LB Zaandijk

Postadres
Postbus 21
1540 AA Koog aan de Zaan
 

Privacyverklaring Sportswearonline:

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt (12 juli 2019)

Sportswearonline acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens
van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt
en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat
betekent onder andere dat wij:
 onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens
verwerken, via deze privacyverklaring;
 onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken
in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht
persoonsgegevens verwerken;
 uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Sportswearonline is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken
en met welk doel bij de webwinkel www.sportswearonline.nl. Wij raden u aan deze
zorgvuldig te lezen.
Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op
met Sportswearonline.


Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze
netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze
bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie
over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.


Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en naw gegevens.
Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot
uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met
de wettelijke fiscale bewaarplicht.


Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde
persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.


Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten.
Dit doen wij:
 via social media
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of
de afmeldoptie gebruiken.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw
persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen,
behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een
vermoeden van een misdrijf).
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de
beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.


Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw
gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten
goed op wat er mis kan gaan.
Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze
persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris
voor gegevensbescherming heet Rene Esvelt en is bereikbaar per e-mail op
[email protected] en per telefoon op 075 7723856 voor al uw vragen en
verzoeken.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen
wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u
altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
 uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee
doen
 inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 het laten corrigeren van fouten
 het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 intrekken van toestemming
 bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een
klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Sportswearonline
Leonard Bernsteinstraat 34
1544 LB Zaandijk 
[email protected]
075- 7723856